Jiří Pauer – Zpívám si já, zpívám. Lidové písně pro sóla, dětský sbor a klavír