Leonard Bernstein – Symfonie č. 2 pro klavír a orchestr “The Age of Anxiety” (“Věk úzkosti”)