Michael Haydn – Koncert pro trubku, dvě flétny, smyčce a basso continuo č. 2 C dur