Mikuláš Schneider-Trnavský – Ked‘ na deň zvoniť mali