Mikuláš Schneider-Trnavský – V našom dvore na javore