Milan Novák – Aby byl život na zemi. Fantazie pro soprán, varhany, smyčcový orchestr a bicí nástroje