Otakar Jeremiáš – Chorální předehra (Tenť pán velí se nebáti) pro velký orchestr a varhany