Pavel Zemek-Novák – Smyčcový kvartet č. 6 “Zvony světla”