Pavol Tomkovič – Karičky – východoslovenský tanec pre dievčenský sbor a tanečný súbor