Richard Wagner – Mistři pěvci norimberští: Dva monology Hanse Sachse