Robert Schumann – Koncertní kus pro čtyři lesní rohy a orchestr op. 86