Václav Kučera – Smyčcový kvartet č. 3 “Vědomí souvislostí”na paměť Vladislava Vančury