Zdeněk Lukáš – Jsem této země zpěv, pro smíšený sbor, žesťový kvintet a klavír