Přesun fagotové a klarinetové soutěže na rok 2022

Podmínky pro účast v soutěži 2022 v oborech fagot a klarinet

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2022 bude pořádána jako náhrada za soutěž zrušenou z důvodu koronavirové pandemie v roce 2020. Proto pro účast v soutěži platí pro oba obory následující zvláštní podmínky:

  1. Předkolo soutěže 2020 proběhlo zcela v souladu se Soutěžním řádem a podmínkami, a proto zůstávají jeho výsledky v platnosti.
  2. Z důvodů posunu o dva roky se mimořádně zvyšuje věkový limit na 32 let, tzn., že soutěže se mohou zúčastnit soutěžící narozeni po 7. 5. 1990 včetně.
  3. Repertoár soutěže včetně nově napsaných povinných skladeb, koncertní sály a doprovázející orchestry zůstávají beze změn pro oba obory.
  4. Poroty zůstávají ve stejném složení, pořadatel si však vyhrazuje právo na změny.
  5. Soutěžící přijatí do soutěže v roce 2020 se musí znovu závazně zaregistrovat přes webový formulář nejpozději do 30. 9. 2021 a současně musí ke stejnému datu zaplatit účastnický poplatek 80 EUR. Pokud tak k tomuto datu neučiní, nebudou se moci soutěže zúčastnit. Formulář pro registraci a údaje pro platbu budou zveřejněny v červnu 2021.
  6. V případě, že se někteří přijatí soutěžící rozhodnou odložené soutěže nezúčastnit, bude na uvolněná místa uspořádáno dodatečné předkolo se stejným repertoárem a výběrovou komisí jako v roce 2020. Počty volných míst budou oznámeny do 10. 10. 2021. Pokud budou volná místa, bude ke stejnému dni zveřejněna i přihláška.
  7. Soutěžícím přijatým do soutěže již byly rozeslány noty pro nově zkomponované povinné skladby. Připomínáme, že tyto skladby by měly zaznít v premiéře během II. kola soutěže v roce 2022. V rámci zachování stejných podmínek pro všechny bude možné od 1. 5. 2020 zakoupit notové materiály na tato díla u vydavatele.