Soutěž Pražské jaro poprvé v oboru viola

Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro v roce 2023 bude v mnoha ohledech výjimečná – poprvé v její historii se bude soutěžit v oboru viola, druhým oborem bude trombon, který se do soutěže vrací po dvanácti letech. Již 74. ročník mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro se uskuteční od
6. do 14. května 2023 v Praze. „Soutěžní podmínky jsme zveřejnili s velkým předstihem právě s ohledem na nově zařazený obor. Chtěli jsme dát zájemcům dostatečný prostor, aby se mohli na soutěž připravit. Registrace do soutěže bude spuštěna na začátku září 2022,“ upřesňuje tajemník soutěže Michal Vencl. Kompletní soutěžní podmínky, repertoár a harmonogram soutěže zájemci naleznou na webových stránkách festival.cz/soutez.

„Viola si zcela právem zasluhuje stále větší pozornost jako nástroj, který je nepostradatelný v orchestru, v komorních ansámblech či při sólových vystoupeních. Jsme nadšeni, že se nám podařilo pozvat ty největší světové špičky do mezinárodní poroty a očekáváme také vysoký zájem ze strany interpretů,“ uvádí violoncellista Michal Kaňka, předseda stálé soutěžní komise. V porotě violové soutěže zasednou špičky oboru: Tabea Zimmermann, Kristina Fialová, Garth Knox, Pavel Nikl, Cynthia Phelps, Lars Anders Tomter. Porotě bude předsedat francouzský violista Antoine Tamestit. „Porota je sestavena z výjimečných osobností z celého světa a program soutěže bude pro mladé violisty opravdovou výzvou,“ avizuje Tamestit. „Soutěžící budou muset prokázat své schopnosti v širokém repertoáru zahrnujícím autory posledních tří století. Čeká je sólové vystoupení, vystoupení za doprovodu klavíru a ve finále pak koncert s orchestrem. Vybrali jsme náročné, ale zároveň překrásné skladby. Výběr poroty i cizelování soutěžních pravidel je výsledkem demokratického přístupu s cílem zajistit spravedlivé podmínky a dosáhnout nejvyšší umělecké úrovně, jež odpovídá věhlasu Pražského jara, jednoho z nejpozoruhodnějších a nejkrásnějších festivalů,“ popisuje Tamestit.

Jsme nesmírně rádi, že se trombon vrací mezi soutěžní obory na tak prestižním klání,“ říká Robert Kozánek, vedoucí skupiny trombonů České filharmonie. „Svědčí o tom i četné dotazy kolegů pedagogů ze zahraničí, kteří mě již několik let opakovaně oslovují s otázkou, kdy už se konečně v Praze uskuteční ona slavná trombonová soutěž. Praha bezesporu patří na pomyslnou mapu významných trombonových center, proto je uspořádání takového setkání studentů, pedagogů a předních interpretů našeho oboru důležitým a potřebným krokem,“ zdůrazňuje Kozánek.

Zájemci o účast v soutěži se budou moci registrovat od září 2022, kdy bude spuštěna online přihláška. Uzávěrka přihlášek bude 1. prosince 2022.

Výsledky výběrového předkola budou zveřejněny nejpozději 20. ledna 2023 na internetových stránkách soutěže.

 

Povinná skladba na objednávku Pražského jara

I pro nadcházející soutěž Pražské jaro objednalo novou skladbu pro každý obor. Violovou sólovou skladbu zkomponuje Ondřej Štochl. Trombonová skladba s klavírem bude napsána Janem Kučerou. Tyto skladby budou soutěžícím přijatým do soutěže zaslány tři měsíce před konáním soutěže a ve světové premiéře zazní během druhých kol, tedy 10. května 2023 v oboru viola a 11. května 2023 v oboru trombon. Za nejlepší interpretaci těchto skladeb je také vypsána cena Nadace Český hudební fond.

Renomovaní umělci v porotách

Účast v porotách přislíbili renomovaní sólisté, pedagogové i orchestrální hráči.

Violové porotě bude předsedat Antoine Tamestit (Francie), umělecký ředitel Viola Space Festival a zakládající člen Trio Zimmermann. Členy poroty budou další významní sólisté: Kristina Fialová (Česká republika) –  pedagožka na Pražské konzervatoři, Garth Knox (Irsko) –  pedagog na Royal Academy of Music v Londýně, Pavel Nikl (Česká republika) – jeden ze zakládajících členů Pavel Haas Quartet a pedagog na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, Cynthia Phelps (USA) – sóloviolistka New York Philharmonic a pedagožka na Juilliard School v New Yorku, Lars Anders Tomter (Norsko) – pedagog na State Academy v Oslu a na Royal Danish Music Academy a Tabea Zimmermann (Německo) – pedagožka na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně.

Trombonovou porotu povede Zdzisław Stolarczyk (Polsko), člen International Trombone Association a pedagog na Chopin University of Music ve Varšavě. V porotě ho doplní další přední sólisté: Zoltán Kiss (Maďarsko) – člen Mnozil Brass a mezinárodní sólista, Robert Kozánek (Česká republika) – vedoucí skupiny trombonů České filharmonie a pedagog na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, Fabrice Milischer (Francie) – pedagog na Hochschule für Musik Freiburg a na Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse v Paříži, Lukáš Moťka (Česká republika) –  sólotrombonista České filharmonie a pedagog na Akademii múzických umění v Praze, Oliver Seifert (Německo) – sólotrombonista Hessischen Radio Orchestra Frankfurt a pedagog na National University of Music and Representing Art ve Frankfurtu a Jeremy Wilson (USA) – pedagog na Vanderbilt University Blair School of Music.