Tsukushi Sasaki z Japonska získala 1. cenu!

Poslední soutěžní den završilo finále houslové soutěže. Trojice finalistů strávila úterý 14. května pilnou přípravou na svá závěrečná vystoupení.

Během slavnostního večera se Dvořákovou síní pražského Rudolfina zazněly skladby Koncert D dur op. 61 od Ludwiga van Beethovena, Koncert D dur op. 77 od Johannese Brahmse a Koncert d moll op. 47 od Jeana Sibelia. Koncerty byly provedeny ve spolupráci s Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Marka Šedivého. Každý soutěžící své vystoupení završil přídavkem dle vlastního výběru o délce 4 minut.

Finalisté předvedli skvělé výkony a porota měla nelehký úkol, ale nakonec rozhodla, že laureáty soutěže Pražského jara 2024 se stávají:

1. cena – Tsukushi Sasaki, Japonsko

2. cena – Jan Novák, Česká republika

3. cena – Marie-Astrid Hulot, Francie

Společně s tím udělila porota i čestné uznání, které již po druhém kole obdržela

Ilva Eigus, Švýcarsko

Dále byly dnes uděleny tyto ceny:

Divácká cena věnovaná Přáteli Pražského jara – Jan Novák

Cena Nadace Český hudební fond za nejlepší provedení skladby zkomponované pro MHS Pražské jaro 2024 – Jan Novák

Cena Českého rozhlasu Tsukushi Sasaki

Cena hlavního města Prahy pro nejúspěšnějšího laureáta – Tsukushi Sasaki

Cena nakladatelství Bärenreiter pro nejúspěšnějšího laureáta – Tsukushi Sasaki

Cena Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové pro nejúspěšnějšího laureáta –Tsukushi Sasaki

Cena Olega Podgorného pro nejúspěšnějšího nejmladšího českého účastníka celé soutěže (podmíněno účastí alespoň ve II. kole) – Jan Novák

Cena Českých center koncert a pobyt v jednom z Českých center v Evropě pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže – Jan Novák

Cena Nadace Gideona Kleina pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže – Jan Novák

Cena Společnosti Mercedes Benz pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže (podmíněno účastí ve finále nebo čestným uznáním) – Jan Novák

Vítězka první ceny, Tsukushi Sasaki z Japonska obdržela pozvánku vystoupit na 80. mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 2025.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na příští rok v oborech VIOLONCELLO a HOBOJ!

Veškeré dění i po skončení soutěže můžete sledovat na Facebooku a Instagramu.