Debut Pražského jara s Alenou Hron

Debut Pražského jara věnujeme nejslibnějším mladým dirigentům, o jejichž talentu, hudebních kvalitách a uměleckém potenciálu jsme hluboce přesvědčeni. V pondělí 22. května 2023 bude festivalové pódium poprvé patřit dirigentce Aleně Hron (roz. Jelínkové), která Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK povede v neotřele vystavěném programu spojujícím populární balet Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva, Římské pinie, ve kterých italský skladatel Ottorino Respighi bohatou hrou barev evokuje věčné město, a Capriccio pro violoncello a orchestr českého klasika 20. století Jana Nováka.