591. Úterek Umělecké besedy 591. Úterek Umělecké besedy 591. Úterek Umělecké besedy
zpět na program

591. Úterek Umělecké besedy

Datum konání

Úterý, 21. 5. 2013 od 20.00

Místo konání

Anežský klášter

Program

 • Jaroslav Rybář: Čtyři fantazie podle Kleea
 • Jan Málek: Dechový kvintet č. 1 „Jarní“
 • Klement Slavický: Etudy a eseje pro klavír
 • Klement Slavický: Smyčcový kvartet č. 2
 • Ivana Loudová: Planeta ptáků č. 2
 • Jaroslav Řídký: Serenáda pro smyčcový orchestr op. 37

Interpreti

 • Jakub Fišer - housle
 • Barbora Krištofová Sejáková
 • Jan Dušek - klavír
 • Daniel Wiesner - klavír
 • Stamicovo kvarteto
 • Pražské dechové kvinteto