Red Priest Red Priest Red Priest

Datum konání

Středa, 17. 5. 2000 od 20.00

Místo konání

Kostel sv. Šimona a Judy

Program

 • Antonio Vivaldi: Koncert pro flétnu, housle a fagot D dur RV 92
 • Bartolomé de Selma y Salaverde: Canzoni, fantasie e correnti: Cenzona Terza
 • Dario Castello: Sonate concertate in stil moderno, libro secondo: Sonata Terza
 • Luis de Narváez: Cancion Del Emporador
 • Anonym - úprava Julian Rhodes: Renaissance Revels /Benátky 1551/
 • Jacob van Eyck: Variace na anglického slavíka
 • Georg Philipp Telemann: Trio sonáta a moll pro flétnu, violu da gambu a cembalo TWV 42: a4
 • Antonio Vivaldi: Concerto grosso A dur RV 552 "Ozvěna"
 • Henry Purcell: Dioclesian Z 627: Chaconne - Two in One upon a Ground
 • Johann Sebastian Bach: Suita pro sólové violoncello č. 2 d moll BWV 1008
 • Maurizio Cazzati: Ciaconna "Zefiro´s Ground"
 • Diego Ortiz: Dva recercary
 • Antonio Vivaldi: Koncert pro flétnu a smyčcový orchestr g moll "La Notte" RV 439

Interpreti

 • Red Priest