Schola Gregoriana Pragensis Schola Gregoriana Pragensis Schola Gregoriana Pragensis
Hlasivka
Hlasivka_detail_1
zpět na program

Schola Gregoriana Pragensis

Umělecký vedoucí: David Eben

 

Účinkují: Hasan El-Dunia, Ondřej Holub, Jan Kukal, Tomáš Lajtkep, Ondřej Maňour, Michal Medek, Stanislav Předota

 

Clavicembalum: Corina Marti

Datum konání

Úterý, 24. 9. 2019 od 19.30

Cena

350
Úterý 24. září 2019: de sancta Catherina

 

Liturgie – nešpory

Versus Deus in adiutorium

Antiphona Quia devotis laudibus / Ps. 147 Lauda Ierusalem

Versus Benedicamus Domino

Mimo liturgii

Nunc festum celebremus / Ein schöne liebe Jungfraw

Vsed ďábel babě na plece (píseň)

Sedm dní na Karlově univerzitě

Koncertní program Sedm dní na Karlově univerzitě se pokouší o náčrt hudebního světa studenta pražské univerzity v období zhruba mezi lety 1370 – 1450, jak ho zachycují dokumenty z poloviny 15. století. Období po odeznění husitských válek bylo charakteristické snahou o konsolidaci společnosti po vyčerpávajícím konfliktu. Navazování na předhusitské tradice lze vysledovat i při obnově pražské univerzity.

Program zprostředkovává pestrý obraz oficiální liturgické hudby, duchovní tvorby mladých kleriků i skladeb, které vznikaly v souvislosti se studiem hudební teorie. Program je okořeněn i hudbou čistě zábavnou. Ani ta však nezapře inspiraci v hudbě liturgické.

V rámci koncertu se střídá vždy „oficiální“ část spojená s bohoslužbou, kde zazní chorální a vícehlasé duchovní zpěvy, a pak část „neoficiální“, spojená spíše se zábavou a společenským životem na kolejích. Zde se uplatní např. vícehlasé skladby francouzského stylu (Moteta Degentis vita a Apolinis ecclipsatur, franc. rondeau s milostným textem Jour a jour) nebo písně rozvažující kriticky o smyslu univerzitního studia (Esto quod expertus sis). Prostor dostane i poněkud odlehčenější světská píseň ve staré češtině. V neliturgických částech programu doplní vokální složku také hudební nástroj, který byl – takřka jako jediný – v univerzitním prostředí akceptován: clavicembalum. Instrumentálních partů se ujme vynikající interpretka Corina Marti.

Hlasivka_detail_1
Hlasivka
Hlasivka

Poslechněte si umění souboru Schola Gregoriana Pragensis

Ave coronata (Motetus)

Liturgická hudba – Antiphona Descendi in hortum meum

Gloria in excelsis Deo