Těžké je opustit krásu Těžké je opustit krásu Těžké je opustit krásu
Sluchýš Absolutní
Mandolínka Folklórní L
zpět na program

Těžké je opustit krásu

Ullmann / Haas / Schulhoff / Winterberg / Krása

Datum konání

Úterý, 15. 5. 2018 od 20.00

Místo konání

Anežský klášter

Cena

400 Vstupenky vyprodány

Program

  • Viktor Ullmann: Těžké je opustit krásu op. 8
  • Pavel Haas: Suita pro klavír op. 13
  • Erwin Schulhoff: Písně na texty Hanse Steigera ze sbírky „Snop obilí“ op. 2
  • Hans Winterberg: Písně pro soprán
  • Hans Krása: Pět písní op. 4
  • Rudolf Karel: Tři valčíky op. 18
  • Viktor Ullmann: Šest sonetů na texty Louise Labé op. 34

Interpreti

  • Irena Troupová - soprán
  • Jan Dušek - klavír
Paroháček Horlivý
Kornatka Pastorální

Irena Troupová

Mezinárodní renomé si vydobyla Irena Troupová nejprve na poli tzv. staré hudby, které se věnovala od svých studií muzikologie na Karlově univerzitě v Praze. V té době již koncertovala s ansámblem Musica Antiqua Praha (um. v. Pavel Klikar) doma i zahraničí. Během svého dlouholetého pobytu v Německu spolupracovala s dalšími významnými ansámbly a dirigenty – s Thomasem Hengelbrockem, Howardem Armanem, Joshuou Rifkinem a dalšími. V České republice jsou jejími častými hudebními partnery Jaroslav Tůma, Petra Matějová, Barbara M. Willi, Hana Bartošová, Monika Knoblochová, Musica Florea (um. v. Marek Štryncl), Ensemble Tourbillon (u. v. Petr Wagner) a mnozí další. Operní role ztvárnila v Monteverdiho „Orfeovi“ během studia na Schole Cantorum Basiliensis, v Lullyho a Charpantierově divertimentu Le malade imaginaire v Berlíně, Händlově Terpsicore a Gluckově La Danza v Čechách, Polsku a na Händel’s Festspiele v Německu.

Irena Troupová je častým hostem mezinárodních hudebních festivalů, mezi něž patří např. Festival junger Künstler Bayreuth, Tage der alten Musik Herne, Pražské jaro, Festival de musique baroque Caën, Holland-festival oudemuziek Utrecht, Bach-Festival Sumy, Concentus Moraviae, Haydnovy hudební slavnosti, Janáčkův máj, a další.

Svůj hudební záběr Irena Troupová postupně rozšířila o romantickou a především moderní písňovou i operní tvorbu. S Harmonií Rudolfinum tak provedla Mahlerovy písně, s Filharmonií Hradec Králové John Webster Songs od Geraldiny Thompson Muchové, s Plzeňskou filharmonií premiéru multimediální skladby Camera Machine současného skladatele Romana Z. Nováka, s PKF – Prague Philharmonia Pozdní sběr Marka Kopelenta a další. Pravidelná spolupráce se soudobými autory českými, především již zmíněnými Markem Kopelentem a Romanem Z. Novákem, Jiřím Temlem, Milošem Štědroněm, Janem Duškem, Jiřím Kadeřábkem, i zahraničními (Peter Koeszeghy, Gabriel Iranyi ad.) spojuje Irenu Troupovou s předními ansámbly zaměřenými na současnou hudební tvorbu. Patří k nim mimo jiné Brno Contemporary Orchestra (Pavel Šnajdr), Orchestr BERG (Peter Vrábel), Prague Modern, Konvergence ad. Podílela se též na mezinárodně oceněné první nahrávce opery B. Martinů „Le jour de bonté“ u labelu Arco Diva, u něhož vydala rovněž komplet písní pro soprán Viktora Ullmanna s pianistou Janem Duškem a orchestrální písně Geraldiny Th. Muchové s Filharmonií Hradec Králové pod vedením Andrease Sebastiana Weisera.

Irenu Troupovou lákaly vždy neotřelé dramaturgie, ať už v programech staré, znovuobjevené hudby (např. první nahrávka předminulý rok nalezené Mozartovy kantáty pro Český rozhlas, koncerty s barokní synagogální hudbou, písně s kladívkovým klavírem a kantáty ze sbírek Českého muzea hudby apod.), nebo její propojení s hudbou soudobou („Musik im Dialog – Claudio Monteverdi und Luciano Berio“ v koncertním cyklu Státní opery Berlín). Zvláštní místo pak patří v jejím repertoáru vokálním dílům německých skladatelů z českých zemí 19. století (W. J. Veit, J. M. Wolfram ad.) ve spolupráci s Tomášem Spurným a těm skladatelům z počátku 20. století, kteří byli násilně umlčeni nacistickým režimem. V rámci koncertů Musica suprimata tak provedla spolu s pianistou Janem Duškem mnohé skladby nejen tzv. terezínských autorů, ale i dalších, jako jsou např. Ph. Herschkowitz, R. von Hannenheim ad.

 

Jan Dušek

Jan Dušek (nar. 11. dubna 1985) vystudoval konzervatoř v Teplicích (klavír, skladba). V letech 2004–2009 studoval skladbu na Akademii múzických umění (Hanuš Bartoň), v roce 2012 zde dokončil doktorandské studium téhož oboru. Od roku 2012 působí jako odborný asistent na katedře skladby Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Jako klavírista se zúčastnil několika mistrovských kurzů a workshopů (Cyprien Katsaris, Irina Ossipova, Angela Hewitt, Lilit Grygorian, Maria João Pires), své znalosti si rozšířil v letech 2013-14 soukromým studiem hry na klavír ve Vídni u Roberta Lehrbaumera, v roce 2015 v Paříži u Xiao-Mei Zhu (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) a v letech 2016-17 v Londýně u Gordona Fergus-Thompsona (Royal College of Music). Získal ceny a čestná uznání v soutěžích (Concertino Praga, Mezinárodní klavírní soutěž B. Smetany, Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu). Pravidelně pořizuje nahrávky české hudby pro Český rozhlas, v současnosti nahrává kompletní klavírní dílo Rudolfa Karla. V roce 2015 vydal se sopranistkou Irenou Troupovou CD s kompletní písňovou tvorbou Viktora Ullmanna.

V roce 2006 mu byla udělena 1. cena na skladatelské soutěži Generace za skladbu …již za sedm dnů sešlu na zemi déšť… a v roce 2007 na téže soutěži opět 1. cena za skladbu Gradace pro varhany. V soutěži NUBERG 2008 získal za skladbu Chalomot jehudi’im Cenu veřejnosti, o rok později obdržel za tutéž skladbu Cenu Gideona Kleina. V roce 2010 byl jeho melodram Pražský chodec oceněn 2. cenou v Soutěži pro mladé umělce vyhlašované Městskou částí Praha 1, v téže soutěži pak za klavírní cyklus Pražské zvony získal 3. cenu v roce 2012. Za hudbu k němému filmu „Dítě ghetta“ získal v soutěži NuBERG 2011 Cenu veřejnosti, za hudbu k celovečernímu němému filmu Ost und West pak v následujícím ročníku téže soutěže Cenu mladých. Jeho skladby jsou interpretovány předními sólisty a dirigenty (např. klarinetista Irvin Venyš, flétnistka Monika Štreitová, dirigent Petr Louženský) i komorní soubory a orchestry (např. Nederlands Blazers Ensemble, Holandsko; Epoque kvartet; Orchestr BERG; Pražská komorní filharmonie; Pražský filharmonický sbor ad.). Jan Dušek je členem Umělecké besedy a Společnosti Zdeňka Fibicha.  Od roku 2012 působí pedagogicky na katedře skladby Akademie múzických umění v Praze.