Zpět na program

591. Úterek Umělecké besedy

Program

 • Jaroslav Rybář: Čtyři fantazie podle Kleea
 • Jan Málek: Dechový kvintet č. 1 „Jarní“
 • Klement Slavický: Etudy a eseje pro klavír
 • Klement Slavický: Smyčcový kvartet č. 2
 • Ivana Loudová: Planeta ptáků č. 2
 • Jaroslav Řídký: Serenáda pro smyčcový orchestr op. 37

Interpreti

 • Jakub Fišer - housle
 • Barbora Krištofová Sejáková - klavír
 • Jan Dušek - klavír
 • Daniel Wiesner - klavír
 • Stamicovo kvarteto
 • Pražské dechové kvinteto
21 5 2013
Úterý 20.00

Místo konání

Anežský klášter

Jakub Fišer / housle
Barbora Krištofová Sejáková / klavír
Jan Dušek / klavír
Daniel Wiesner / klavír
Stamicovo kvarteto
Pražské dechové kvinteto
Jaroslav Rybář: Čtyři fantazie podle Kleea
Jan Málek: Dechový kvintet č. 1 „Jarní“
Klement Slavický: Etudy a eseje pro klavír
Klement Slavický: II. smyčcový kvartet
Ivana Loudová: Planeta ptáků II. (památce O. Messiaena)
Lukáš Hurník: Reorganizace pro housle a klavír