Zpět na program

Al Ayre Español Eduardo López Banzo - umělecký vedoucí

Program

  • Arcangelo Corelli: Sonata da Chiesa a trè č. 12 op. 3
  • Georg Friedrich Händel: Triová sonáta G dur č. 4 op. 5
  • Georg Friedrich Händel: Triová sonáta D dur č. 2 op. 5
  • Georg Friedrich Händel: Triová sonáta g moll č. 5 op. 5
  • Giovanni Zamboni Romano: Sonate d'intavolatura di leuto op. 1
  • Pablo Bruna: Tiento de 2º tono, por gesolreut, sobre la letanía de la Virgen

Interpreti

  • Al Ayre Español
  • Eduardo López Banzo
16 5 2016
Pondělí 20.00

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

Al Ayre Español
Eduardo López Banzo – umělecký vedoucí

Anonym: Pasacalles
Arcangelo Corelli: Sonata da Chiesa a trè č. 12 op. 3
Anonym: Tiento de segundo tono
Georg Friedrich Händel: Sonáta G dur op. 5 č. 4
Georg Friedrich Händel: Sonáta D dur op. 5 č. 2
Giovanni Zamboni Romano: Alemanda – Giga (de Sonate d’intavolatura di leuto, op. 1)
Pablo Bruna: Tiento de 2º tono, por gesolreut, sobre la letanía de la Virgen
Georg Friedrich Händel: Sonáta g moll op. 5, č. 5