Zpět na program

Ars rediviva

Program

  • Alessandro Scarlatti: Concerto "Sonata nona" a moll
  • Alessandro Scarlatti: Arianna. Kantáta
  • Alessandro Scarlatti: Quartetto (Sonata) F dur
  • Antonio Vivaldi: Sonáta c moll
  • Antonio Vivaldi: Triová sonáta pro dvoje housle a continuo d moll RV 63 "La Follia"
  • Antonio Vivaldi: Koncert a moll

Interpreti

  • Ars rediviva
22 5 1975
Čtvrtek 20.00

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

Koncert z díla Alessandra Scarlattiho a Antonia Vivaldiho
Alessandro Scarlatti: Concerto /Sonata nona/ a moll; Arianna; Quartetto /Sonata/ F dur
Antonio Vivaldi: Sonata c moll; Sonata XII – Folia; Concerto a moll

Ars rediviva
flétna: Milan Munclinger
housle: Antonín Novák, Vojtěch Jouza
violoncello: František Sláma
cembalo: Josef Hála
soprán: Brigita Šulcová