Zpět na program

Česká filharmonie

Program

  • Frank Martin: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka)
  • Arthur Honegger: Symfonie č. 3 "Liturgická"

Interpreti

  • Česká filharmonie
  • Serge Baudo
  • Brigitte Balleys

Datum konání

12 / 06 / 2021
Sobota 16.58

Frank Martin: Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka
Arthur Honegger: Symfonie č. 3 “Liturgická”

Brigitte Balleys – mezzosoprán
Česká filharmonie
dir. Serge Baudo