Zpět na program

ČESKÁ FILHARMONIE

Program

  • Igor Stravinskij: Apollon Musagète
  • Igor Stravinskij: Koncert pro housle a orchestr D dur
  • Igor Stravinskij: Petruška (burleskní scény o čtyřech obrazech)

Interpreti

  • Česká filharmonie
  • Charles Dutoit
  • Chantal Juillet

Datum konání

06 / 01 / 2007
Sobota 20.00

ČESKÁ FILHARMONIECharles Dutoit – dirigent
Chantal Juillet – housle
Igor Stravinskij:
Apollon musagète
Houslový koncert D dur
Petruška