Zpět na program

České noneto

Program

  • Pavel Bořkovec: Sonáta pro housle a klavír č. 2
  • Pavel Bořkovec: Rozmarné písně pro baryton a klavír na básně J. W. Goetha a Fr. Villona v překladu O. Fischera
  • Pavel Bořkovec: Nonet (1940-41)
  • Pavel Bořkovec: Dechový kvintet pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh
  • Pavel Bořkovec: Smyčcový kvartet č. 5

Interpreti

  • České noneto - noneto
  • České dechové kvinteto
  • Vlachovo kvarteto
31 5 1964
Neděle 10.30

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

Matiné ze skladeb Pavla Bořkovce:
II. sonáta pro housle a klavír /1956/
Rozmarné písně pro baryton a klavír /1932/ na básně J. W. Goetha a Fr. Villona v překladu O. Fischera
Nonet pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh, fagot, housle, violu, violoncello a kontrabas /1940/
Dechový kvintet pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot /1932/
Smyčcový kvartet /1962/ č. 5

České noneto
České dechové kvinteto filharmoniků
Vlachovo kvarteto
housle: Ladislav Jásek
klavír: Josef Hála
zpěv: Zdeněk Otava
klavír: Alfred Holeček