Zpět na program

Český pěvecký sbor

Program

 • Ernst Hermann Meyer: Obrázky z Německa
 • Ilja Hurník: Sbory o matkách, tři smíšené sbory
 • Ladislav Vycpálek: Svatý Lukáš maléř boží, malá lidová kantáta pro ženský komorní sbor a klavír op. 36
 • Václav Trojan: Broučci v proměnách, hudební obrázky podle pohádky J. Karafiáta pro dětský sbor a sóla, flétnu, klarinet, housle, violoncello a klavír
 • Bohuslav Martinů: Otvírání studánek H 354
 • Bohuslav Martinů: Legenda z dýmu bramborové nati, kantáta pro sóla, smíšený sbor a instrumentální doprovod H 360

Interpreti

 • Český pěvecký sbor
 • Kühnův dětský sbor
 • Jarmila Krátká
 • Květa Urbanová
 • Jarmila Randová
 • Helena Görnerová
 • Jiří Bar
 • Miroslav Doležal
 • Lutobor Hlavsa
 • Alois Rybín
 • Rudolf Beránek
 • Vladimír Černý
 • Josef Peška
 • František Vohanka
 • Antonín Hyksa
 • Josef Šimandl
 • Markéta Kühnová
 • Soňa Halíková
 • Jan Kühn
28 5 1957
Úterý 20.00

Místo konání

Obecní dům – Smetanova síň

Ernst H. Meyer: Obrázky z Německa
Ilja Hurník: Z cyklu “Sbory o matkách”
Lad. Vycpálek: Op. 36 Svatý Lukáš maléř boží, malá lidová kantáta pro ženský komorní sbor a klavír

Václav Trojan: Broučci v proměnách
Hudební obrázky podle pohádky J. Karafiáta pro dětský sbor a sóla, flétnu, klarinet, housle, violoncello a klavír

Bohuslav Martinů: Otvírání studánek na text básně Miloslava Bureše pro ženský sbor a dětský sbor, soprán, alt,
baryton sólo, recitaci a dvoje housle, violu a klavír

Bohuslav Martinů: Legenda z dýmu bramborové nati na text básně Miloslava Bureše pro smíšený a chlapecký sbor, soprán, alt, baryton solo a pro zobcovou flétnu, klarinet, lesní roh, accordeon a klavír
Věnováno paní Frances Ježkové /Světová premiéra/

Český pěvecký sbor
Kühnův dětský obor
soprány: Jarmila Krátká, Květa Urbanová, Soňa Halíková
alty: Jarmila Randová, Helena Görnerová
baryton: Jiří Bar
recitace: Miroslav Doležal
flétna: Lutobor Hlavsa
klarinet: Alois Rybín
lesní roh: Rudolf Beránek
accordeon: Vladimír Černý
housle: Josef Peška a František Vohanka
viola: Antonín Hyksa
violoncello: Josef Šimandl
klavír: Markéta Kühnová
dir. prof. Jan Kühn