Danish National Radi...
13/05/21 00:54
Zpět na program

Danish National Radio Symphony Orchestra

Program

  • Gustav Mahler: Symfonie č. 7 e moll

Interpreti

  • Danish National Radio Symphony Orchestra
  • Leif Segerstam

Datum konání

13 / 05 / 2021
Čtvrtek 00.54

Gustav Mahler: 7. symfonie

Danish National Radio Symphony Orchestra
dir. Leif Segerstam