Danish National Radi...
28/02/21 13:07
Zpět na program

Danish National Radio Symphony Orchestra

Program

  • Gustav Mahler: Symfonie č. 7 e moll

Interpreti

  • Danish National Radio Symphony Orchestra
  • Leif Segerstam

Datum konání

28 / 02 / 2021
Neděle 13.07

Gustav Mahler: 7. symfonie

Danish National Radio Symphony Orchestra
dir. Leif Segerstam