Zpět na program

Ensemble Inégal

Jan Dismas Zelenka

Program

  • Jan Dismas Zelenka: Gesù al Calvario ZWV 62

Interpreti

  • Adam Viktora - varhany, umělecký vedoucí
  • Gabriela Eibenová - soprán
  • Lenka Cafourková
  • Franz Vitzthum
  • Benno Schachtner
  • Markéta Cukrová - mezzosoprán
  • Ensemble Inégal

Cena

150 - 700
15 5 2017
Pondělí 20.00
Předpokládaný konec 22.00

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

 

Český barokní skladatel Jan Dismas Zelenka (1679–1745), jehož znovuoživené dílo dnes doslova přepisuje dějiny barokní hudby, se do středu zájmu hudebníků i badatelů dostal nejdříve skrze své triové sonáty, jež patří mezi nejnáročnější díla barokního hobojového repertoáru. Ty byly doslova roznětkou novodobého zájmu o jeho dílo, které svou originalitou a smělostí bývá zcela po právu přirovnáváno k tvorbě Johanna Sebastiana Bacha. V šíření jeho odkazu a především uvádění jeho děl zaujímá právě Ensemble Inégal zcela výsadní postavení. Nejenže Zelenkovy skladby pravidelně představuje na svých koncertech u nás i v zahraničí, ale navíc jeho díla nahrává ve světových premiérách. Objevné úsilí ansámblu je završováno specializovaným festivalem, jehož součástí je také muzikologická konference, na níž každoročně promlouvají nejvýznamnější osobnosti z oblasti zelenkovského výzkumu.

Jan Dismas Zelenka byl nesmírně úspěšným hudebníkem, který se těšil uznání svých současníků, mezi něž patřili také Johann Sebastian Bach či Georg Philipp Telemann. Byl také ústřední osobností hudebního života na královském dvoře v Drážďanech, který patřil mezi přední evropská hudební centra 1. pol. 18. století. Právě zde vzniklo pro velikonoční týden roku 1735 oratorium Gesù al Calvario ZWV 62 (Ježíš na Kalvárii). Při premiéře bylo rozděleno do dvou částí; první z nich byla uvedena na Velký pátek 8. 4., druhá o den později. V libretu, jehož autorem je Michelangelo Boccardi, chybí postava Testa, vypravěče, jehož v textu zastupují jednající postavy a smíšený sbor. Celé dílo otevírá francouzská ouvertura s centrální fugou, kterou rámují dramatický úvod a závěr. Hlavní postavy – Panna Marie, Marie Magdalena, Marie Kleofášova, Ježíš a sv. Jan – ztělesňují dobro, negativní emoce Zelenka svěřil sboru.

Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso se širokým interpretačním záběrem sahajícím od hudby renesance až po tvorbu soudobou. Koncertuje na předních českých i zahraničních hudebních festivalech (Pražské jaro, Musica Antiqua Bruggy, Oude Muziek Utrecht) a pravidelně se objevuje ve vysílání televizních i rozhlasových stanic (BBC, Česká televize, Český rozhlas). Za své nahrávky soubor obdržel několik prestižních ocenění (Diapason d'or, IRR Outstanding, Goldberg 5 Stars ad.). Od roku 2007 pořádá vlastní koncertní cyklus s názvem „České hudební baroko – objevy a překvapení“, v rámci něhož posluchačům zprostředkovává nově objevené, případně znovuobjevené skladby českých barokních skladatelů v čele s hudbou Jana Dismase Zelenky.

Varhaník a dirigent Adam Viktora je zakladatelem a uměleckým ředitelem projektu Český varhanní festival a uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští komorní sólisté, s nimiž uskutečnil řadu novodobých koncertních a nahrávacích premiér evropského barokního repertoáru. „V druhé polovině minulého století přinesla mohutná vlna tzv. autentického provozování staré hudby neobyčejné pokroky. Její úloha se ale v posledních dvou dekádách velmi proměnila. Namísto svobody v hledání interpretačních hodnot do popředí vstupují všeobecně dobře viditelní představitelé hudebního mainstreamu a úspěšně předkládají neomylně správná řešení. Ensemble Inégal proto přináší každoročně neznámou barokní hudbu a má na svém kontě takový počet zelenkovských novodobých premiér, protože za žádnou cenu nechce být součástí onoho mainstreamu a je přesvědčen, že v hudbě je obrovská síla, ale jen do té chvíle, než přijde strach a nadiktuje si ověřená a zaručeně správná interpretační řešení, než přivede celebrity, aby naplnily sál i pokladnu, nebo osvědčený repertoár, při němž zcela jistě nezůstane ani jedno oko suché,“ vysvětluje Adam Viktora vizi svého ansámblu. Pravidelně vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, jeho velký zájem o historické varhany je doprovázen přednáškami a koncertními vystoupeními na mezinárodních kongresech, působí také jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan. Patří ke klíčovým postavám procesu znovuobjevování díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky.

 


Cestujte na Pražské jaro vlakem Českých drah a získejte 50 % slevu na jízdném!
Více informací o projektu VLAK+ Pražské jaro