Zpět na program

Harmonie Českých filharmoniků

Program

  • Igor Stravinskij: Concerto pro dva klavíry
  • Igor Stravinskij: Kočičí ukolébavky pro nižší hlas a tři klarinety
  • Igor Stravinskij: Pribautky. Žertovné písně s doprovodem osmi nástrojů
  • Igor Stravinskij: Septet pro klarinet, lesní roh, fagot, klavír, housle, violu a violoncello
  • Igor Stravinskij: Elegia pro sólovou violu "In memoriam Alphonse Onnou"
  • Igor Stravinskij: Oktet

Interpreti

  • Harmonie českých filharmoniků
17 5 1972
Středa 20.00

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

Komorní koncert z díla Igora Stravinského:
Concerto per due pianoforti soli
Kočičí ukolébavky pro nižší hlas a tři klarinety
Pribautky. Žertovné písně s doprovodem osmi nástrojů
Septet pro klarinet, fagot, lesní roh, klavír, housle, violu, violoncello
Elegia ira memoriam Alphons Onnou pro sólovou violu
Oktet pro dechové nástroje

klavírní duo: Věra a Vlastimil Lejskovi
zpěv: Marie Mrázová

viola: Jaroslav Motlík
housle: Antonín Novák
viola: Karel Řehák
violoncello: Jan Štros
kontrabas: Zdeněk Benda
klavír: Zdeněk Jílek

Harmonie Českých filharmoniků
nastudoval: Vladimír Černý