Zpět na program

Ian Partridge

Program

 • Franz Schubert: Heidenröslein op. 3/3
 • Franz Schubert: Morgenlied (Z. Werner) D 685 op. 4/2
 • Franz Schubert: Schläfers Klagelied D 121 op. 3
 • Franz Schubert: Hänflings Liebeswerbung (F. Kind) D 552 op. 20/3
 • Mauro Giuliani: Šest písní op. 89
 • Mauro Giuliani: Cavatina Di Tanti Palpiti
 • Fernando Sor: Grand Sonata C dur op. 22
 • Louis Spohr: 6 Lieder op. 37
 • Louis Spohr: 6 Lieder op. 72: Beruhigung
 • Louis Spohr: 6 Lieder op. 72: Frühligsglaube
 • Louis Spohr: 6 Lieder op. 37: Lied beim Rundetanz op. 37 č. 6
 • Franz Schubert: Nachtstück č. 2 D 672 op. 36
 • Franz Schubert: Der Wanderer D 489
 • Franz Schubert: Wehmut op. 22/2
 • Franz Schubert: Die schöne Müllerin D 795 op. 25

Interpreti

 • Ian Partridge
 • Jakob Lindberg
23 5 1994
Pondělí 17.00

Místo konání

kostel sv. Šimona a Judy

Franz Schubert: Heidenröslein /J. W. Goethe/, D 257
Morgenlied /Z. Werner/ op. 4. č. 2, D 685
Schläfers Klagelied /J. W. Goethe/ op. 3 č. 1, D 121
Hänflings Liebeswerbung /F. Kind/ op. 20 č. 3, D 552

Mauro Giuliani: Šest písní, op. 89
Cavatina Di Tanti Palpiti

Fernando Sor: Grande Sonate, op. 22

Luis Spohr: Getrennte Liebe /H. Schmidt/, op. 37 č. 4
Beruhigung, op. 72 č. 4
Frühligsglaube /L. Uhland/, op. 72 č. 1
Lied beim Rundetanz /J. Gaudenz von Salis/, op. 37 č. 6

Franz Schubert: Nachtstück /J. Mayrhofer/, op. 36 č. 2, D 672
Der Wanderer /G. Ph. Schmidt/, op. 4 č. 1, D 489
Wehmut /M. von Collin/, op. 22 č. 2, D 772
Ungeduld /W. Müller/, D 795/7

Ian Partridge – tenor
Jakob Lindberg – kytara