Zpět na program

Il Giardino Armonico

Program

  • Domenico Sarro: Koncert pro flétnu, smyčce a continuo a moll
  • Alessandro Stradella: Sinfonia č. 20 pro dvoje housle a continuo
  • Antonio Vivaldi: Triová sonáta pro dvoje housle a continuo d moll RV 63 "La Follia"
  • Alessandro Stradella: Sinfonia č. 21 pro dvoje housle a continuo
  • Antonio Vivaldi: Koncert pro loutnu, dvoje housle a continuo D dur RV 93
  • Antonio Vivaldi: Koncert pro sopraninovou flétnu a smyčcový orchestr C dur RV 444

Interpreti

  • Il Giardino Armonico
18 5 1994
Středa 20.00

Místo konání

Španělský sál, Pražský hrad

Domenico Sarro: Koncert pro flétnu, smyčce a continuo
Alessandro Stradella: Sinfonia XX pro dvoje housle a continuo
Antonio Vivaldi: Koncert pro dvoje housle a continuo d moll “La Follia”, RV 63
Alessandro Stradella: Sinfonia XXI pro dvoje housle a continuo
Antonio Vivaldi: Koncert pro loutnu, dvoje housle a continuo D dur, RV 93
Antonio Vivaldi: Koncert pro sopraninovou flétnu, smyčce a continuo C dur, RV 444

Il Giardino Armonico