Zpět na program

Josef Suk

Program

  • Johannes Brahms: Sonáta pro housle a klavír č. 1 G dur op. 78
  • Johannes Brahms: Sonáta pro housle a klavír č. 2 A dur op. 100
  • Johannes Brahms: Koncertantní věta c moll
  • Johannes Brahms: Houslová sonáta č. 3 d moll op. 108

Interpreti

  • Josef Suk
  • Julius Katchen

Datum konání

30 / 07 / 2021
Pátek 06.46

Johannes Brahms: Sonáta G dur pro housle a klavír, op. 78
Sonáta A dur č. 2, op. 100 pro housle a klavír
Koncertantní věta c moll
Sonáta d moll pro housle a klavír, op. 108

housle: Josef Suk
klavír: Julius Katchen /USA/