Zpět na program

Joseph Malovany

Program

 • Chayim Kirsch: Im eshkachech Yerushalayim (úprava J. Malovany)
 • Louis Lewandowski: Ve-ye-e-ta-yu
 • Mordechai Yardeini: Yibane Hamikdash
 • Joseph Malovany: Avinu shebashamayim (úprava S. Ravits)
 • anonym: Etzel hakotel hama'aravi
 • Pinchas Jassimowski: Vehaya beacharit hayamim
 • Israel Meyer Japhet: Shir hama'alot
 • anonym: A Jerusalem Melody
 • Rabbi Salomon Halberstam: Jerusalem Cantata
 • Joseph Malovany: Jerusalem and Sabbath
 • Dov Seltzer: Ten Shabbat veten shalom
 • Naomi Shemer: Yerushalayim shel zahav
 • Rabbi Yaakov Talmud: Veyiten lecha
 • anonym: Zol shoin kumen di geula
 • Jerome Adams: Jerusalem
 • Abraham Nadel: Sim Shalom

Interpreti

 • Jaroslav Šaroun
 • Joseph Malovany
30 5 2000
Úterý 20.00

Místo konání

Španělská synagoga

Chayim Kirsch – Joseph Malovany: Im eshkachech Yerushalayim
Louis Lewandowski: Ve-ye-e-ta-yu
Mordechai Yardeini: Yibane hamikdash
Joseph Malovany – Shlomo Ravits: Avinu shebashamayim
Traditional: Etzel hakotel hama’aravi
Pinchas Jassimowski: Vehaya beacharit hayamim
Israel Meyer Japhet: Shir ha-ma’alot
Anonym: A Jerusalem Melody
Rabbi Salomon Halberstam: Jerusalem Cantata
arr. Joseph Malovany: Jerusalem and Sabbath
Dov Selzer: Ten shabbat veten shalom
Noami Shemer: Yerushalayim shel zahav
Rabbi Ya’akov Talmud: Veyiten lecha
Traditional: Zol shoin kumen di geula
Jerome Adams: Jerusalem
Abraham Nadel: Sim shalom (arr. Joseph Malovany)

Joseph Malovany – tenor
Jaroslav Šaroun – klavír