Zpět na program

Karl Maureen

Program

  • Bedřich Antonín Wiedermann: Impetuoso pro varhany
  • Bedřich Antonín Wiedermann: Chorálové předehry Anděl Gabriel a Ó hlavo, plná trýzně
  • Max Reger: Dvě chorální fantazie pro varhany op. 40
  • Jean Françaix: Suite Carmélite
  • Nicholas Choveaux: Tři skladby

Interpreti

  • Karl Maureen
27 5 2000
Sobota 11.00

Místo konání

Bazilika sv. Petra a Pavla

Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta A dur, op. 65 č. 3

Bedřich Antonín Wiedermann:
Impetuoso
Dvě chorálové předehry: Anděl Gabriel – Ó hlavo, plná trýzně

Max Reger: Fantasie na chorál Straf mich nicht in deinem Zorn, op. 40 č. 2
Jean Francaix: Suite Carmélite
Nicholas Choveaux: Tři skladby

Karl Maureen – varhany