Kocianovo kvarteto, ...
09/03/21 04:43
Zpět na program

Kocianovo kvarteto, Zemlinského kvarteto

Program

  • Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 1
  • Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 4 op. 62
  • Viktor Kalabis: Smyčcový kvartat č. 5 op. 63
  • Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 7
  • Joseph Haydn: Smyčcový kvartet č. 1 C dur op. 74 Hob.III:72

Interpreti

  • Kocianovo kvarteto
  • Zemlinského kvarteto

Datum konání

09 / 03 / 2021
Úterý 04.43

Kocianovo kvarteto
Zemlinského kvarteto
Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 1
Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 4
Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 5
Viktor Kalabis: Smyčcový kvartet č. 7
Joseph Haydn: Smyčcový kvartet C dur, op. 74/1, Hob. III:72