Zpět na program

Komorní koncert hudby renesanční, barokní a klasické

Program

 • Jacobus Handl-Gallus: Moteto
 • Orlando Gibbons: Fantasia
 • Jean Baptiste Lully: Fantasia
 • Marcin Mielczewski: Canzona
 • Gustaf Düben: Tři tance
 • Johan Helmich Roman: Symfonie č. 20 e moll
 • Josef Mysliveček: Suita
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Serenáda Es dur

Interpreti

 • Pro Arte Antiqua
 • Členové Pražského dechového kvinteta
 • Členové dechového kvinteta českých filharmonikú a Pražského dechového kvinteta
5 6 1948
Sobota 17.00

Místo konání

Bertramka

Komorní koncert hudby renesanční, barokní a klasické

Jakub Handl-Gallus: Motteto
Orlando Gibbons: Fantasia
Jean Baptiste Lully: Fantasia
Marcin Mielzewski: Canzona
Gustav Duben: Tři tance
Joh. Helmich Roman: Symfonie XX e moll
František Xaver Brixi: Partita
Josef Mysliveček: Suita
František Xaver Dušek: Partita
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenáda Es dur

Pro arte antiqua
komorní sdružení starých viol a gamb

Členové Pražského dechového kvinteta a Dechového kvinteta Českých filharmoniků /Jaroslav Horák -diskantový
kvinton, Václav Martinovský – sopránový kvinton, Josef Nekola – altový kvinton, V. P. Mlejnek – tenorová viola da
gamba, Jan Šimon – basová viola da gamba, Dr. Václav Smetáček, Josef Shejbal – hoboj , Vladimír Říha, Alois Rybín – klarinety, Emanuel Kaucký, Miroslav Štefek – lesní roh, Karel Bidlo, Karel Vacek – fagot, Dr. Ladislav Vachulka cembalo a varhany/