Zpět na program

Koncert k Mezinárodnímu roku mládeže

Program

 • Ivan Kurz: Máte mátu? Etudy pěvecké i herecké pro tříhlasý sbor a capella na verše Václava Fišera
 • Jiří Pauer: Ryby a koníci, cyklus dětských sborů s klavírem na verše Františka Branislava
 • Luboš Fišer: Fašank pro dětský sbor a klavír
 • Zdeněk Lukáš: Amicitia pro tříhlasý sbor s klavírem na slova Marca Tullia Cicerona
 • Lukáš Matoušek: Květ z ráje pro dětský sbor a recitátora na slova Jaroslava Seiferta
 • Ilja Hurník: Rozhovory matky s děckem
 • Adrian Willaert: Proč se končí každý den
 • Josquin Desprez: Chlapec v háječku
 • Ninon Le Petit: Žárlivý blázen
 • Jean Mouton: Adieu, mes amours (Zpěv potulného rytíře)
 • Orlando di Lasso: Madrigal na verše Fr. Villona (přeložil M. Uherek)
 • Petr Eben: Řecký slovník
 • Sergej Prokofjev: Ivan Hrozný op. 116
 • Jan Hanuš: Písničky ze sna, pro dětský sbor s nástroji op. 101

Interpreti

 • Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
 • Bohumil Kulínský
 • Vladimír Mencl
 • Severáček
 • Bambini di Praga
 • Blanka Kulínská
 • Milan Uherek
16 5 1985
Čtvrtek 20.00

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

Koncert k Mezinárodnímu roku mládeže

Ivan Kurz: Máte mátu? Etudy pěvecké i herecké pro tříhlasý sbor a capella na verše Václava Fišera
Jiří Pauer: Ryby a koníci. Cyklus dětských sborů s klavírem na verše Františka Branislava
Luboš Fišer: Fašank. Skladba pro dětský sbor a klavír
Zdeněk Lukáš: Amicitia pro tříhlasý sbor s klavírem na slova Marca Tullia Cicerona
Lukáš Matoušek: Květ z ráje pro dětský sbor a recitátora na slova Jaroslava Seiferta
Ilja Hurník: Rozhovory matky s děckem na lidové a vlastní texty
Adrian Willaert: Proč se končí každý den
Josquin des Prés: Chlapec v háječku
Ninon Le Petit: Žárlivý blázen
Jean Mouton: Adieu lásky mé /Zpěv potulného rytíře/
Orlando Lasso: Madrigal na verše Fr. Villona /přeložil M. Uherek/
Petr Eben: Řecký slovník. Cyklus ženských sborů s harfou – výběr
Sergej Prokofjev: Dva sbory z oratoria Ivan Hrozný
Josquin des Prés: Chlapec v háječku
Jan Hanuš: Písničky ze sna. Cyklus dětských sborů s doprovodem zobcové flétny a klavíru na slova Vladimíra Šefla

Bambini di Praga
Soubor Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
Umělecký vedoucí Bohumil Kulínský
Sbormistři Blanka Kulínská
Bohumil Kulínský ml.
Spoluúčnkují
Vladimír Mencl – klavír
Radovan Lukavský – recitace

Severáček
Dětský pěvecký sbor Okresního domu pionýrů a mládeže v Liberci
sbormistři Jiřina a Milan Uherkovi
spoluúčinkují
Ivana Pokorná – harfa
Jiřina Bartáková – klavír
Ivan Hanuš – zobcová flétna