Zpět na program

Koncert soudobé čínské hudby

14 5 1947
Středa 20.00

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

Koncert soudobé čínské hudby

Úvodní proslov: P. Wou Tcheng-ting
Lao Chin-cheng: Divadelní preludium
Ho Lu-Ting : Pastýřova flétna
Ziu Shea-An: Zábavy pastýře klavír
Kian Wen-Yeh: Píseň lásky – Na poli
Ho Lu-Ting: Nářek
Liu Shea-An: Píseň mládí – Červený hrášek zpěv
Alexander Čerepnin: Koncertní etudy v pětitonové stupnici: Píseň, Pocta Číně, Loutna, Stínohra klavír
Čínské národní písně : Čínská zeď – Bratrství – Osud sedláka /upravil Liu Shea-An/ – Na silnici /upravil A. Čerepnin/
Kian Wan-Yeh: Sketch – V postranních uličkách – Dvě bagately klavír
Alexander Čerepnin: Dvě arie z kantáty “Pan Keou”, Melodie na klasické čínské básně: Píseň radosti – Jarní ráno
/Meng Hao-Zan/ – Pijácká píseň /Li Tai-Po/

zpěv: Chow Shiao-Yen
klavír: Lee Hsien-Ming
klavírní doprovod: Alfred Holeček