Zpět na program

Koncert unie českých pěveckých sborů

Program

 • Pavel Josef Vejvanovský: Sonata venatoria pro dvě clariny, varhany a smyčce
 • Oldřich Hilmera: Růžový palouček
 • Ferdinand Sládek: Ó velký učiteli náš
 • Jaroslav Krček: O, lux mundi pro baryton solo, ženský sbor a dva komorní orchestry
 • Jaroslav Křička: Závěť J. A. Komenského "Jednoho jest potřebí…"
 • Zdeněk Lukáš: Jan Amos Komenský, smíšený sbor a violoncello
 • Antonín Tučapský: Dva hymnické zpěvy - Milostivé léto, Živ buď, národe
 • Jitka Snížková: Panegyricus
 • Antonín Tučapský: Komenský, kantáta o pěti větách pro mužský sbor
 • Ferdinand Vach: Komenský, kantáta
 • Josef Říha: Vypsání bitvy
 • Jiří Laburda: Ut omnes homines vivant humaniter
 • Otmar Mácha: Hymnus, cantata piccola "O, cedant arma togae"

Interpreti

 • Symfonický orchestr Státní konservatoře
 • Mario Klemens
 • Lubomír Vraspír
 • Musica Bohemica
 • Jaroslav Krček
 • Iuventus Pedagogica
 • Jiří Kolář
 • Pěvecké sdružení moravských učitelů
 • Pěvecké sdružení pražských učitelek
 • Pražský dětský sbor
 • Čestmír Stašek
 • Lubomír Mátl
24 5 1992
Neděle 11.00

Místo konání

Valdštejnská zahrada

Koncert unie českých pěveckých sborů
POCTA JANU AMOSU KOMENSKÉMU

Pavel Josef Vejvanovský: Sonata venatoria pro dvě clariny, varhany a smyčce
Aleš Dvořák, Marek Zvolánek – clariny
Symfonický orchestr Pražské konzervatoře
dir. Mario Klemens

Oldřich Hilmera: Růžový palouček
Pražský dětský sbor, sbm. Čestmír Stašek

Ferdinand Sládek: Ó, velký učiteli náš
Dětský pěvecký sbor Radost Praha, sbm. Vladislav Souček

Jaroslav Krček: O, lux mundi pro baryton solo, ženský sbor a dva komorní orchestry
Lubomír Vraspír – baryton
Iuventus Pedagogica Praha, sbm. Jiří Kolář
Pěvečké sdružení pražských učitelek, sbm. Jiří Vyskočil
Symfonický orchestr Pražské konzervatoře
dir. Mario Klemens
Musica Bohemica, dir. Jaroslav Krček

Jaroslav Křička: Jedno jest potřebí (Závěť Komenského)
Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most, sbm. Zdeněk Frélich

Zdeněk Lukáš: Jan Amos Komenský, smíšený sbor a violoncello
Roman Stehlík, violoncello
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, sbm. Jaroslav Brych

Antonín Tučapský: Dva hymnické zpěvy – Milostivé léto, Živ buď, národe
Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity, sbm. Lumír Pivovarský

Jitka Snížková: Panegyricus
Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy
Universitas iuvenes, Univerzity J. E. Purkyně Ústí n. Labem

Antonín Tučapský: Komenský, kantáta o pěti větách pro mužský sbor
Pěvecké sdružení moravských učitelů, sbm. Lubomír Mátl

Ferdinand Vach: Komenského ukolébavka (úprava)
Pěvecké sdružení moravských učitelů a Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most
sbm. Lubomír Mátl

Josef Říha: Vypsání bitvy
Jiří Laburda: Ut omnes homines
Universitatis iuvenes
Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. Labem
sbm. Tomáš Fiala

Otmar Mácha: Hymnus, cantata piccola pro dětský sbor s průvodem orchestru
Dětský pěvecký sbor Radost Praha
Symfonický orchestr Pražské konzervatoře
dir. Mario Klemens