Zpět na program

Na přímo s Alešem Hahnem

V pondělí 26. března přivítáme v našem diskusním cyklu „Na přímo“ Aleše Hahna, docenta otorhinolaryngologie a mimo jiné člena našeho klubu Přátel Pražského jara, který nám objasní záhadu tinnitu, což je laicky řečeno hučení či šelest v uších. V přednášce s problematikou tinnitu bude podán historický přehled o definici tohoto symptomu, jeho původu a možné etiologii, a taktéž bude zdůrazněn negativní psychosociální dopad. Demonstrovány budou konkrétní příklady umělců a známých osobností kteří byli tinnitem postiženi.

Na konkrétních případech bude uvedena reflexe tohoto závažného symptomu v jejich díle a seznámíme se s terapeutickými možnostmi, jak tinnitus léčit.

26 3 2018
Pondělí 18.00

Místo konání