Zpět na program

Orchestr Berg, Skety & Peter Vrábel

Jodlowski / Meredith / Wajsar

Program

  • Pierre Jodlowski: Respire
  • Anna Meredith: Koncert pro beatboxera a orchestr
  • Petr Wajsar: Zbývá jen píseň (nová skladba na objednávku Pražského jara)

Interpreti

  • Orchestr BERG
  • Peter Vrábel
  • Peter Strenáčik
  • členové vokální skupiny SKETY (Veronika Vítová a Štěpán Janoušek)

Cena

300 - 300
1 6 2017
Čtvrtek 20.00

Místo konání

Veletržní palác, Studio Hrdinů

 

Tento koncert cílí na všechny vnímavé posluchače, kteří chtějí zaslechnout, jak současný svět rezonuje hudbou. Pro všechny, kteří se chtějí nadechnout čerstvého vzduchu, máme-li parafrázovat skladbu Respire současného francouzského skladatele Pierra Jodlowskeho, která byla inspirována lidským dechem. Dech jako základ, či spíše předpoklad lidského hlasu, je potom spojovníkem s dílem mladé britské skladatelky Anne Meredith, jejíž Koncert pro beatboxera dává lidskému hlasu vyniknout jako nástroji s neuvěřitelnou škálou zvuků a barev.

Ve světové premiéře pak zazní skladba Petra Wajsara, kterou u něj festival Pražské jaro objednal s tímto zadáním: na Brittenova Průvodce mladého člověka orchestrem navázat perspektivou současného mladého posluchače a optikou hudby počátku 21. století. Skladbě dal autor provokativní název – Zbývá jen píseň, kterým odkazuje na bestseller Alexe Rosse – Zbývá jen hluk

Koncert je zamýšlen pro mladé publikum náctileté a vysokoškolské, ale nejenom pro něj.

Petr Wajsar o nově komponované skladbě

K názvu této skladby mě inspirovala kniha amerického hudebního kritika a publicisty Alexe Rosse Zbývá jen hluk. Nezůstalo však pouze u inspirace jejím názvem; podobně, jako se kniha zabývá vývojem moderní hudby od počátku 20. století, sleduje tato skladba vznik hudebního díla od svého počátku až k závěrečné taktové čáře. Pomocí autobiografického vnitřního komentáře hudebního skladatele a výňatků z knihy zde pozorujeme vznik hudebního díla a myšlenky, které hudebního skladatele provázejí při tomto procesu. Tento virtuální zážitek zprostředkuje nejen potěšení z hotové hudby, jak je to obvyklé na běžných koncertech, ale také dobrodružství při jejím vzniku. Pro mě bude potěšením se s vámi o tento zážitek podělit.

Respire

Pierre Jodlowski (*1971) je francouzský skladatel, improvizátor a interpret, vytváří také zvukové instalace. Jeho hudební tvorba má často přesahy do jiných oblastí – pracuje s obrazem, interaktivními elektroakustickými prvky, scénografií… Je zastáncem „aktivní“ hudby, a to jak ve smyslu fyzickém (gesta, energie, prostor) tak psychologickém (paměť, vizuální dimenze, evokace). Jodlowski za svou práci získal řadu ocenění, mimo jiné i rezidenční pobyt při Akademii umění v Berlíně. Spolupracuje s těmi nejlepšími ansámbly a sólisty, kteří se zabývají současnou hudbou. Získal objednávky mimo jiné od Ensemble intercontemporain, Ircam, Radio France, francouzského ministerstva kultury nebo festivalu v Donaueschingenu.

Respire (Dýchá) z roku 2008 je prvním dílem trilogie Dýchá / Jí / Spí, která je zamýšlena jako soubor audiovizuálních kompozic zabývajících se otázkou těla v našem světě. Tělo, které je svázáno řadou společenských omezení, rituálů, pro které platí normy či ideální proporce. Tento projekt, realizovaný společně s výtvarníkem Davidem Costem, se dělí do dvou větších celků; ten první se soustředí na dýchání samotné, na vlnění břicha, které se stává centrem neustálého pohybu, hudební materiál díky tomu neustále pulzuje. Druhá část je trance dance. Nakonec se těla poskládají a znásobí v prostoru videa, bílého, čistého, vyprázdněného, kde se nechají unášet dlouhým repetitivním crescendem.

Koncert pro beatboxera a orchestr

Skotská skladatelka Anna Meredith (*1978) se věnuje akustické i elektronické hudbě, také jako interpretka. Byla rezidenční skladatelkou u BBC Scottish Symphony Orchestra nebo u orchestru Sinfonia ViVA, který se specializuje na propagaci hudby u co nejširšího publika a na komunitní projekty. Píše především kratší díla, kombinuje akustické nástroje s elektronikou, hudbu s videem, velký ohlas vzbudila performativní skladba HandsFree, kterou napsala pro BBC Proms a mládežnický orchestr National Youth Orchestra of Great Britain ‒ nepoužila v ní jediný hudební nástroj, jen tleskání, luskání prsty, hru na tělo, lidský hlas atd.

Koncert pro beatboxera a orchestr vznikal rok v těsné spolupráci s britským beatboxerem, který si říká Schlomo a je mimo jiné vítězem beatboxového mistrovství světa Loop Station World Championship 2011. Byl také rezidenčním umělcem londýnského Southbank Centre, který skladbu objednal. Oba protagonisté se snažili vytvořit moderní dílo, které by popřelo klišé spojovaná s beatboxem. Jak k tomu poznamenal Schlomo: „Chtěli jsme se vyhnout klasickému vnímání beatboxu jako žánru a místo toho ho chápat jako univerzální nástroj.“ Premiéra se uskutečnila 19. února 2010 v Queen Elizabeth Hall, společně se Schlomem a dalšími britskými beatboxery účinkovali členové prominentních rezidenčních ansámblů Southbank Centre ‒ London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, London Sinfonietta a Orchestra of the Age of Enlightenment.

Co je beatbox?

Už v 19. století se v Americe dají vystopovat techniky podobné dnešnímu beatboxu, v lidové hudbě černých i bílých obyvatel kontinentu i v náboženských písních. Beatbox ovlivnily i tradiční africké hudební techniky, kdy si hudebníci tleskají či plácají na různé části těla a vytvářejí nejrůznější zvuky za pomoci hlasitého vdechování či vydechování vzduchu ústy – tato technika je používaná v beatboxu dodnes. Beatbox, jak ho chápeme dnes, má přímý původ v hip hopu 80. let 20. století. Beatboxové techniky se začínají ve větším měřítku šířit i díky nástupu internetu po roce 2000, kdy vznikla první a dodnes fungující onlinová beatboxová komunita www.humanbeatbox.com. Zkušený beatboxer umí napodobit celou řadu zvuků od klasické bicí soupravy, přes dýdžejské gramofony a elektronické zvuky po trubku nebo elektrickou kytaru. Některé z těchto zvuků je možné tvořit při vdechování i vydechování vzduchu, což umožňuje beatboxovat bez přerušení. Beatbox se někdy pro vytvoření dalších zvukových efektů kombinuje se zpěvem nebo technikami, jako je tleskání rukama nebo na jiné části těla, například na krk (throat tap) při současném zpěvu nebo pobrukování.

Orchestr Berg 

Orchestr Berg je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích. Spolupracuje s baletem Národního divadla (představení Zlatovláska a Ibbur). K mnoha snímkům pro Český rozhlas i na CD v roce 2007 přibyla nahrávka prvního profilového pořadu pro ČT.

Orchestr Berg založil v roce 1995 dirigent Peter Vrábel, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím.


Cestujte na Pražské jaro vlakem Českých drah a získejte 50 % slevu na jízdném!
Více informací o projektu VLAK+ Pražské jaro