Zpět na program

Orchestre de Lyon

Program

  • Hector Berlioz: Faustovo prokletí. Dramatická legenda op. 24

Interpreti

  • Pěvecký sbor Československého rozhlasu
  • Milan Malý
  • Jiří Chvála - sbormistr
  • Serge Baudo
  • Orchestre de Lyon
  • Kühnův dětský sbor
  • Felicity Palmer
27 5 1983
Pátek 20.00

Místo konání

Obecní dům – Smetanova síň

Hector Berlioz: Faustovo prokletí. Dramatická legenda o 4 oddílech, op. 24 pro sóla, dětský smíšený sbor
a orchestr na text G. de Nervala, A. Gandonniera a H. Berlioze podle dramatu J. W. Goetha

Felicity Palmer – mezzosoprán /Velká Britanie/
Alain Vanzo – tenor /Francie/
Jean Marie Fremeaux – baryton /Francie/
Jean Philippe Laffont – bas /Francie/
Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze
sbormistr Milan Malý
Kühnův dětský sbor
sbormistr Jiří Chvála
Orchestre de Lyon /Francie/
dir. Serge Baudo /Francie/