Zpět na program

Pěvecké sdružení pražských učitelek a učitelů

Program

 • Mistr Záviše: Milostná píseň
 • Jan z Jenštejna: Mittitur archangelus
 • Guillaume de Machaut: De toutes flours B31
 • Francesco Landini: Madrigal
 • John Dunstable: Chanson
 • Lukáš Pražský: Kristus příklad pokory
 • Jan Trojan Turnovský: Nesmírně k nám lítostivý
 • Jan Trojan Turnovský: Slušíť na to každý den mysliti
 • Adrian Willaert: Fantasia
 • Jacobus Vaet: Tityre tu patulae
 • Charles Luython: Fuga suavissima pro varhany
 • Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Qui confidunt in Domino, šestihlasé moteto
 • Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli

Interpreti

 • Pro Arte Antiqua
 • Pěvecké sdružení pražských učitelek
 • Pěvecké sdružení pražských učitelů
 • Metod Doležil
 • Blažena Kadlasová
 • Schola cantorum
 • Miroslav Venhoda
 • Bořek Rujan
4 6 1949
Sobota 17.00

Místo konání

Karolinum

Nejstarší české lidové písně románské:
Hospodine pomiluj ny z 16.stol.
Svatý Václave z 12.stol.
Mistr Záviš ze Zap: Milostná píseň
Jan z Jenštejna: Mittitur archangelus
Vyšebrodský kodex: Jesus Christus /dvojhlas/
Rondellus: Flos florum /trojhlas ze 14.stol./
Lidové písně milostné: Dřevo se listem odievá
Andělíku rozkochaný
Guillaumme de Machaut: Ballade de toutes flours
Francesco Landino: Madrigal
John Dunstable: Chanson
Husitské chorály: Povstaň, povstaň, veliké město pražské
Jesu Kriste
Buď Bohu chvála
Dietky, v hromadu se senděme
Ktož sú boží bojovníci
Anonymus Královéhradeckého speciálníku: Christum ducem
Lukáš Pražský: Kristus příklad pokory
Jan Traján Turnovský: Nesmírně k nám lítostivý Spasitel
Slušíť na to každý den mysliti
Adrian Willaert: Fantasie
Jacob Vaet: Tityre tu patulae
Carolus Luyton: Fuga suavissima
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Qui canfidunt /šestihlasé moteto/
Jan Kampanus Vodňanský: Rorando coeli /Osmihlasá óda/

Pro arte antiqua

Pěvecké sdružení pražských učitelek – sbormistr Blažena Kadlasová

Pěvecké sdružení pražských učitelů – sbormistr prof. Metod Doležil

Schola cantorum – sbormistr prof. Miroslav Venhoda
zpěv: Bořek Rujan