Zpět na program

Pěvecké sdružení pražských učitelek

Program

 • Josef Bohuslav Foerster: Devět mužských sborů op. 37
 • Jiří Dvořáček: Chléb a slunce
 • Bedřich Smetana: Věno pro mužský sbor
 • Jindřich Jindřich: Hančička
 • Bohuslav Martinů: Zbojnické písně H 361
 • Václav Kaprál: Ukolébavka
 • František Škvor: Poděkování - Úcta k milému
 • Václav Kálik: Šáteček

Interpreti

 • Spojené mužské sbory
 • Vysokoškolský umělecký soubor
 • Robert Bezděk
 • Pěvecké sdružení pražských učitelů
 • Pěvecké sdružení pražských učitelek
 • Jan Kasal
 • R. Zeman
 • Pražský Hlahol
 • Zdeněk Tomáš
 • PPS Křížkovský
 • Emil Špolc
 • Zdeněk Stárek
 • PPS Smetana
 • Zdeněk Kostka
 • Soubor mládeže ČKD Stalingrad
 • Miroslav Košler
 • Pěvecký sbor Typografie
 • Přemysl Charvát
 • Rudolf Zeman
 • Spojené ženské sbory
 • Spojené smíšené sbory
 • Umělecký soubor techniky
 • František Štajgr
31 5 1958
Sobota 16.30

Místo konání

Letohrádek Belveder

Koncert pražských pěveckých sborů

J. B. Foerster: Velké, širé, rodné lány
J. Dvořáček: Chléb a slunce
B. Smetana: Věno

Spojené mužské sbory
dir. Emil Špolc a Přemysl Charvát

J. Jindřich: Hančička
A. Dvořák: Vyběhla bříza

Vysokoškolský umělecký soubor
dir. Robert Bezděk

B. Martinů: Dvě části ze “Zbojnických písní”

Pěvecké sdružení pražských učitelů
dir. Jan Kasal

V. Kaprál: Ukolébavka
F. Škvor: Poděkování – Úcta k milému

Pěvecké sdružení pražských učitelek
dir. R. Zeman

V. Kálik: Šáteček

Pražský Hlahol
dir. Zdeněk Tomáš

L. Vycpálek: Zvony

PPS Křížkovský
dir. Emil Špolc

J. B. Foerster: Hra
K. Šrom: Přindi k nám

Soubor Julia Fučíka
dir. Zdeněk Stárek

V. Novák: 12 bílých sokolů

PPS Smetana
dir. Zdeněk Kostka

M. Košler: Když jsem já k vám chodíval
O. Zich: Prší, prší

Soubor ČKD Stalingrad
dir. Miroslav Košler

B. Smetana: Píseň na moři

Pěvecký sbor Typografia
dir. Přemysl Charvát

F. Mrlík: Bílá holuběnko
P. Bořkovec: Vlajka republiky

Spojené ženské sbory
dir. Rudolf Zeman

Eugen Suchoň: Aká si mi krásna
J. B. Foerster: Česká píseň
Jan Seidel: Zpěv svobody

Spojené smíšené sbory
dir. Zdeněk Stárek

Pražský Hlahol
dir. Z. Tomáš

Pěvecký sbor Typografia
dir. P. Charvát

Pražský pěvecký sbor Smetana
dir. Z. Kostka

Umělecký soubor techniky
dir. Frant. Štajgr

Soubor ČKD Stalingrad
dir. K. Sodomka a M. Košler

Vysokoškolský umělecký soubor
dir. R. Bezděk

Pěvecký obor Smetana OB Praha 10
dir. V. Bačkovský

Pěvecký sbor Bendl ÚKE
dir. V. Doležal

Soubor S. K. Neumanna strojíren W. Piecka
dir. M. Klemens

Soubor Julia Fučíka AZKG
dir. Z. Stárek

Pěvecké sdružení pražských učitelek
dir. R. Zeman

Pěvecké sdružení pražských učitelů
dir. J. Kasal

Pražský komorní ženský sbor OB Praha 1
dir. Z. Stárek

Pražský pěvecký sbor Křížkovský
dir. E. Špolc