Zpět na program

PRAŽÁKOVO KVARTETO

Program

  • Joseph Haydn: Smyčcový kvartet č. 5 F dur op. 50 Hob.III:48
  • Anton Webern: Smyčcový kvartet
  • Anton Webern: Pět vět pro smyčcové kvarteto op. 5
  • Joseph Haydn: Smyčcový kvartet č. 6 D dur op. 50 Hob.III:49 "La grenouille"

Interpreti

  • Pražákovo kvarteto
21 5 2008
Středa 20.00

PRAŽÁKOVO KVARTETO
Výběr z kvartetního díla Antona Weberna I.
Joseph Haydn: Smyčcový kvartet F dur, op. 50/5, Hob. III/48
Anton Webern: Smyčcový kvartet (1905)
Anton Webern: Pět vět, op. 5
Josepf Haydn: Smyčcový kvartet D dur, op. 50/6, hob. III/49