Zpět na program

Pražský žesťový soubor

Program

 • Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga h moll BWV 544
 • Heinrich Schütz: Psalmen Davids: Lobe den Herren, meine Seele SWV 39
 • Melchior Franck: Also hat Gott die Welt geliebt
 • Metoděj Kunvaldský: Rohův kancionál: Radujme se vždy společně
 • Jan Amos Komenský: Píseň Mojžíšova - Píseň Anny, Matky Samuelovy - Modlitba Jonášova v břiše velryby
 • Jan Amos Komenský: Písně z Kancionálu
 • Jan Amos Komenský: Tatáž píseň v rytmy pojatá (Zpěvů novozákonních díl první)
 • Jan Amos Komenský: Veni, Redemptor gentium (Zpěvů evangelických díl druhý)
 • Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra "Nun komm, der Heiden Heiland" BWV 659
 • Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra "Jesu, meine Freunde" BWV 610
 • Johann Sebastian Bach: Jesu, meine Freude BWV 227
 • Johann Sebastian Bach: Chorál a Chorální předehra Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684
 • Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra: Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686
 • Johann Sebastian Bach: Aus tiefer Not schrei' ich zu dir BWV 38

Interpreti

 • Pražský žesťový soubor
 • Jan Votava
 • Josef Kšica
 • Pražští vokální sólisté
 • Dorothea Fleischmannová
15 5 2000
Pondělí 20.00

Místo konání

Chrám sv. Mikuláše

Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga h moll, BWV 544
Heinrich Schütz: Moteto Lobe den Herren, meine Seele
Melchior Franck: Moteto Also hat Cott die Welt geliebt
Metoděj Kunvaldský: Radujme se vždy společně /Rohův kancionál/

Jan Amos Komenský:
Píseň Mojžíšova – Píseň Anny, Matky Samuelovy – Modlitba Jonášova v břiše velryby
/Kancionál – Přídavek žalmů Davidových/
Tatáž píseň v rytmy pojatá /Zpěvů novozákonních díl první /
Veni, Redemptor gentium /Zpěvů evangelických díl druhý/

Johann Sebastian Bach:
Chorál a Chorální předehra Nun kom’ der Heiden Heiland, BWV 659
Chorální předehra Jesu, meine Freunde, BWV 610
Motet Jesu, meine Freunde, BWV 227
Chorál a Chorální předehra Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684
Chorální předehra Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir, BWV 686
Kantáta a moteta Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir, BWV 38

Dorothea Fleischmannová – varhany
Pražský žesťový soubor
uměl. vedoucí Jan Votava
Pražští vokální sólisté, sbm. Josef Kšica