Zpět na program

Red Priest

Program

 • Antonio Vivaldi: Koncert pro flétnu, housle a fagot D dur RV 92
 • Bartolomé de Selma y Salaverde: Canzoni, fantasie e correnti: Cenzona Terza
 • Dario Castello: Sonate concertate in stil moderno, libro secondo: Sonata Terza
 • Luis de Narváez: Cancion Del Emporador
 • anonym: Renaissance Revels
 • Jacob van Eyck: Variace na anglického slavíka
 • Georg Philipp Telemann: Trio sonáta a moll pro flétnu, violu da gambu a cembalo TWV 42: a4
 • Antonio Vivaldi: Concerto grosso A dur RV 552 "Ozvěna"
 • Henry Purcell: Dioclesian Z 627: Chaconne - Two in One upon a Ground
 • Johann Sebastian Bach: Suita pro sólové violoncello č. 2 d moll BWV 1008
 • Maurizio Cazzati: Ciaconna "Zefiro´s Ground"
 • Diego Ortiz: Dva recercary
 • Antonio Vivaldi: Koncert pro flétnu a smyčcový orchestr g moll "La Notte" RV 439

Interpreti

 • Red Priest
17 5 2000
Středa 20.00

Místo konání

kostel sv. Šimona a Judy

Antonio Vivaldi: Koncert D dur, RV 92
Bartolomé de Selma y Salaverde: Cenzona Terza
Dario Castello: Sonata Terza /z knihy č. 2/
Luis de Narvaez: Cancion Del Emporador
Anonym: Renaissance Revels /Benátky 1551/ úpr. Julian Rhodes
Jacob van Eyck: Variace na anglického slavíka
Georg Philipp Telemann: Triová sonáta a moll
Antonio Vivaldi: Concerto grosso a moll, RV 552
Henry Purcell: Two in One upon a Ground
Johann Sebastian Bach: Sarabanda a gigue pro sólové violoncello /ze Suity č. 2 d moll, BWV 1008/
Maurizio Cazzati: Ciaconna /”Zefiro´s Ground”/
Diego Ortiz: Dva recercary
Antonio Vivaldi: Koncert g moll, RV 439 “La Notte”

Red Priest
Piers Adams – zobcové flétny
Julia Bishop – housle
Angela East – violoncello
Julian Rhodes – cembalo