Zpět na program

SEQUENTIA

Program

  • Fegfeuer: On nebyl dřív, než ho Bůh stvořil
  • Philippe le Chancelier: Běda světu pro jeho zkaženost!
  • anonym: Král věčnosti se dostaví
  • anonym: Král Nabuchodonosor spatřil ve snu sochu
  • Kelin: Jeden král spatřil ve snu

Interpreti

  • Sequentia (Thornton, Bagby, Gaver)
14 5 1996
Úterý 20.00

Místo konání

kostel sv. Šimona a Judy

Básně ze staroislandské Eddy: /9. – 13. století/

Slyšte mě všechny
Vědmina věštba
Vztek zachvátil Vingtóra
Píseň o Trimovi
Nejistá je láska
Výroky Vysokého
Instrumentální skladba
Na sněm se všichni ásové sešli
Baldrovy sny

Věštecký zpěv v evropských zemích
Anonym /13. stol./: Král věčnosti se dostaví
Fegfeuer /13. stol./: On nebyl dřív, než ho Bůh stvořil
Plilippe le Chancelier: Běda světu pro jeho zkaženost!
Anonym /13.stol./: Král Nabuchodonosor spatřil ve snu sochu
Kelin /13.stol./: Jeden král spatřil ve snu

Mariánské mirákly na pomoc hudebníkům
Jako se jméno Panny
Instrumentální skladba
Matka toho, jenž z hlíny země
Jako Bůh učinil zázrak

SEQUENTIA
Barbara Thornton – zpěv
Benjamin Bagby – zpěv, středověké harfy, symphonia
Elizabeth Gaver – fiduly